Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, workshops, series van lessen en workshops, trainingen, stiltedagen, retraites en cursussen die worden gefaciliteerd door Gagai/Finn Minke, hierna te noemen activiteit(en).  

De activiteiten worden gefaciliteerd en begeleid door Finn Minke en eventuele vrijwilligers of onafhankelijke contractanten van Gagai/Finn Minke, hierna te noemen: trainer/begeleider(s).

Door aanmelding voor een activiteit die wordt gefaciliteerd door Gagai/Finn Minke gaat iedere deelnemer, zonder uitzondering, akkoord met deze algemene voorwaarden & aansprakelijkheid. 

A.      Aard van de activiteit

 • Alle informatie die tijdens de activiteit wordt gepresenteerd, waaronder maar niet beperkt tot: ideeën, suggesties, technieken, oefeningen, energiewerk, instructies en materialen, is educatief van aard, wordt alleen verstrekt als algemene informatie en is geen (vervanging voor) medisch of psychologisch advies.
 • Het ervaringsgerichte karakter van de activiteit is uitsluitend gericht op persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling en mag niet worden gezien als medische behandeling voor een fysieke, emotionele of mentale aandoening. 
 • Deelname aan de activiteit kan emotionele en fysieke sensaties teweegbrengen die mogelijk psychologisch en/of fysiek ongemak kunnen veroorzaken. De deelnemer stemt ermee in de trainer/begeleider(s) van de activiteit te informeren als verontrustende reacties worden ervaren.

B.      Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De deelnemer begrijpt dat deelname aan de activiteit vrijwillig is, op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart Gagai/Finn Minke van elke aansprakelijkheid en stemt ermee in de trainer/begeleider(s) van de activiteit op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor enige vorm van lichamelijk letsel, blessures, ongevallen en/of psychische klachten welke direct of indirect in verband worden gebracht met deelname aan de activiteit. 
 • De deelnemer begrijpt te allen tijde zelf verantwoordelijk te zijn voor persoonlijke eigendommen. De deelnemer vrijwaart Gagai/Finn Minke, en de beheerder(s) van de locatie waar de activiteit wordt georganiseerd, van elke aansprakelijkheid en stemt ermee in de trainer/begeleider(s) van de activiteit op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor materiële schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen die in verband worden gebracht met deelname aan de activiteit.  

C.      Contra-indicaties en veiligheidsvoorschriften

 • De deelnemer stemt ermee in om de trainer/begeleider(s) voorafgaand aan de activiteit op de hoogte te brengen van eventuele blessures en in geval van zwangerschap. Bepaalde yoga-houdingen en ademoefeningen moeten worden vermeden of aangepast bij deze condities.
 • De deelnemer begrijpt dat krachtige mondademhaling, het langdurig vasthouden van de adem, en intens snel ademhalen/hyperventilatie gedurende meer dan 5 minuten, zoals wordt geïnstrueerd tijdens sommige ademactiviteiten, NIET mogen worden beoefend wanneer sprake is van een van de volgende aandoeningen: 
  • ernstige/kritieke ziekte of infectie die het vermogen om te ademen aantast
  • ernstige, ongecontroleerde hypertensie (meestal na een hartaanval)
  • orgaanfalen of terminale ziekte in een laat stadium 
  • zwangerschap 
  • epilepsie, pacemaker of hartritmestoornis (uitzondering: na overleg met en goedkeuring van je arts);

en dat sommige aandoeningen, bijvoorbeeld tinnitus en hernia’s, kunnen verergeren door deze ademtechnieken. Zorgvuldige aandacht voor de techniek is in deze gevallen vereist. 

NB: als er sprake is van een van deze aandoeningen kan de deelnemer evengoed meedoen aan de activiteiten, waarin ook andere ademtechnieken worden aangeleerd. Trage, ritmische ademhalingstechnieken zijn veilig en heilzaam voor iedereen.

D.      Foto, film en audio-opnames

 • De deelnemer stemt ermee in geen enkel deel van de activiteit vast te leggen door middel van audio, video, fotografie of andere middelen.